poniedziałek, 9 lutego 2015

Talary

Talar. Pierwsze skojarzenie: duża i ciężka moneta wykonana ze srebra o dość dużej wartości. Skąd się w ogóle wzięły te talary? Należy podkreślić, iż w dawnej profesji wybijania monet stosowano głównie trzy kruszce: złoto, srebro oraz miedź. Z miedzi wybijano drobne o małej wartości, ze srebra monety o średniej wartości, a ze złota najcenniejsze o wysokiej wartości. Z czasem zaczęto emitować monety wykonane ze stopu metali. 
W roku 1518 w czeskiej miejscowości Joachimstal hrabia Schlickow, posiadacz kopalni srebra uruchomił mennice, która rozpoczęła bicie dużych, srebrnych monet z wizerunkiem św. Joachima. Monety szybko uzyskały popularność i przyjęły się w praktykowaniu handlu. Wykorzystywano je coraz powszechniej. Z zachowaniem metalu, próby czy wymiarów zaczęto bić je w innych krajach europejskich. A współczesny dolar amerykański wziął swoją nazwę od talara nazywanego w Czechach tolarem...

A oto talary z mojego zbioru:

        1. Talar koronacyjny z 1861 Wilhelma I oraz królowej Augusty
                     
                    


                                     

 2. Talar bawarski Ludwika II z 1871

                            
3. Talar pruski z Fryderykiem Wilhelmem III

                                     
                                                 
                                             

                                        

                                      


  4. Talar hanowerski z Ernstem, królem Hanoweru z 1840 r. 


                                               5. Talar z Wilhelmem królem Prus z 1861 r.


sobota, 31 stycznia 2015

Pfennigi i Pfenningi

W wyniku reformy pieniężnej w Prusach na rynku obiegowym pojawiły się Pfenningi w nominałach 1,2,3,4 i 5 (1820, mennica berlińska, jako moneta próbna wybita jednorazowo i w niewielu egzemplarzach, rzadko notowana na giełdach i aukcjach. Koenker (2012) wycena na ok. 1200 Euro, Moeller (2002) wycena na ok. 1200 Euro).


                                                  Źródło: Grosser Deutcher Munzkatalog


Aby odróżnić nowe pieniądze od starych zmieniono ich nazwę z Pfennige (1/288 Talara) na Pfenninge (1/360 Talara). Oto wersje nazwowe (skrótowe i pełne) z mojego zbioru:
IIII Pfenning 1726 Stadt Osnabruck, 1 Pfen: Scheide Muntz 1753 Prusy, 1 Pfennig 1765 Saksonia, 3 Pfen: Scheide Munz. 1761 Prusy, 1 Pfenn Scheide Munze 1790, 1 Pfennig 1810 Brandenburgia, 5 Pfenninge 1864 Saksonia, 5 Pfennig II Rzesza Niemiecka.
Można w tym miejscu wspomnieć o nazwach spolszczonych czyli Fenigach i Feningach, ale o tym dokładniej może na innym miejscu. Parę słów o cenach aukcyjnych Pruskich Pfenninge w XIX wieku:

1821-1840

1 Pfenning

1832 Berlin - 45 Euro, 180 Euro, cena kolekcjonerska w najwyższym stanie zachowania
1822 Wrocław - 60 Euro, 120 Euro, 250 Euro
1826 Wrocław - cena kolekcjonerska
1823 Dusseldorf - 50 E, 160 E, 350 Euro
1825 Dusseldorf - 40 E, cena kolekcjonerska   

2 Pfeninng


1832 Berlin - znany tylko jeden egzemplarz!
1838 Berlin - cena kolekcjonerska
1823 Wrocław - 130 Euro, 250 Euro, cena kolekcjonerska w najwyższym stanie zachowania
1825 Dusseldorf - cena kolekcjonerska
1836 Dusseldorf - 40 Euro, 120 Euro, cena kolekcjonerska w najwyższym stanie zachowania


3 Pfeninng

1825 Berlin - 120 Euro, 240 Euro, 550 Euro
1825 Dusseldorf - 100 Euro, 200 Euro, cena kolekcjonerska w najwyższym stanie zachowania
1826 Dusseldorf - cena kolekcjonerska
1837 Dusseldorf - 40 Euro, 100 Euro, 220 Euro


4 Pfenning

1825 Berlin - 70 Euro, cena kolekcjonerska
1838 Berlin - 80 Euro, cena kolekcjonerska
1829 Dusseldorf - cena kolekcjonerska
1830 Dusseldorf - cena kolekcjonerska

Wycena monet wg. katalogu Grosser Deutscher Munzkatalog 2013

Jak widać także i monety obiegowe mają współcześnie swoją wartość rynkowa przynajmniej podażową. Na koniec tej krótkiej historii przedstawiam te popularne obiegowe Pfenningi z młodszych roczników:

piątek, 30 stycznia 2015

Przymusowa przerwa w pisaniu bloga

Witam wszystkich czytelników mojego bloga!

Wybaczcie moją nieaktywność na blogu, ale niestety mam chwilowe kłopoty ze zdrowiem i muszę przebywać w szpitalu. Obiecuję, że jak tylko dojdę do zdrowia pojawią się moje nowe wpisy.

Tymczasem pozdrawiam wszystkich miłośników numizmatyki!

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Fryderyk Wilhelm III

Witam wszystkich miłośników numizmatyki oraz historii!


Dzisiaj parę słów na temat monet z okresu panowania króla Prus Fryderyka Wilhelma III.
Urodził się 3 sierpnia 1770 roku w Poczdamie. Był synem poprzedniego władcy Prus Fryderyka Wilhelma II oraz Fryderyki Luisy z d. Hessen-Darmstadt. Tuż po koronacji ojca na króla Prus w roku 1786 otrzymał oficjalne prawo do dziedziczenia tronu. Sporą część swojego dzieciństwa i młodego życia spędził w Paretz w Brandenburgii, rezydencji swojego wychowawcy hrabiego von Blumenthala. Współcześni mu zapamiętali tego młodzieńca jako człowieka melancholijnego, uczciwego i pobożnego.
 Źródło: Wikipedia.pl, domena publiczna

Tron w Prusach objął 16 listopada 1797 roku po śmierci ojca. Wprowadzał pewne reformy (oszczędności w wydatkach dworu, dymisja niepopularnych doradców politycznych). Jednak nie były to zmiany gruntowne. Mówiono o nim, że jest niekonsekwentny i mało stanowczy przy podejmowaniu decyzji. W tym też duchu politycznym początkowo nie angażował się w przebieg wojen napoleońskich chcąc przez to uniknąć konfliktów i jakichkolwiek koalicji militarnych.    

Na zmianę strategii wpływ miało utworzenie tzw. Związku Reńskiego, który gromadził wiele miast, księstw i państw niemieckich stając się naturalnym zagrożeniem państwowego bytu i hegemonii Prus. Wobec takiego obrotu sprawy Fryderyk Wilhelm III w roku 1806 wypowiedział Napoleonowi wojnę. Prusy jednak poniosły w tej wojnie błyskawiczną klęskę. Na mocy postanowień pokoju w Tylży Prusy zostały zobowiązane do: odstąpienia od części swoich ziem na zachód od Łaby, zgody na utworzenie Księstwa Warszawskiego ze swoich ziem rozbiorowych oraz ustanowienia statutu wolnego miasta dla Gdańska. Ponadto Prusy zobligowano do zapłacenia ogromnej wojennej kontrybucji w wysokości 40 mln talarów (!), państwo pruskie miało finansować także stacjonowanie wojsk francuskich na swoim obszarze oraz uczestniczyć we wspólnej blokadzie morskiej Wlk. Brytanii. W roku 1810 Fryderyk Wilhelm III wydał dekret sekularyzacyjny znoszący klasztory na całym obszarze Prus. W roku 1811 Fryderyk Wilhelm III wydał kolejny dekret, tym razem chodziło o zniszczenie insygniów koronacyjnych Rzeczypospolitej (zrabowanych w roku 1795 ze skarbca na Wawelu) i przetopienie ich na monety. 
Prusy dość symbolicznie zaangażowały się w wyprawę Napoleona na Moskwę wystawiając w niej wojskowy kontyngent. Po porażce Armii Francuskiej w Rosji władca Prus zawarł sojusz z Rosją i przystąpił do koalicji napoleońskiej. Należy zaznaczyć iż, w bitwach roku 1813 oraz 1814 oddziały pruskie odegrały istotną rolę. W wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego Prusy uzyskały znaczne odszkodowania finansowe od Francji oraz uzyskały zdobycze terytorialne.
Fryderyk Wilhelm III był współtwórcą Świętego Przymierza, które posiadało aspekt polityczny, handlowy, ekonomiczny, a oficjalnie religijny.
Zmarł 7 czerwca 1840 roku w Berlinie. Pochowano go w mauzoleum w Charlottenburgu tuż obok zmarłej w 1810 roku żony Luizy Meklemburg-Strelitz.
(Opracowano na podstawie Wikipedia.pl)

Za Fryderyka Wilhelma III miały miejsce następujące obiegowe serie emisyjne poszczególnych nominałów:

Doppelfriedrich d'or (Złoto) emisja: 1806,1811,1813,1814 oraz 1825, 1826
Friedrich d'or (Złoto) emisja: 1806-1813, 1816-1819, 1822 oraz 1825, 1827-1840
1/2 Friedrich d'or (Złoto) e. 1806, 1814, 1816, 1817 oraz 1825, 1827-1829, 1832, 1833, 1837-1840
Doppeltaler (Srebro) e. 1839-1841
Talar (Srebro) e. 1806-1809 oraz 1810-1816 oraz 1817-1822, 1823-25, 1827-28, 1828-1840
Ausbeutetalar (S) e. 1826-28 oraz 1829-40
2/3 Talar=Gulden (S) e. 1810
1/3 Talara (S) e. 1807, 1809
6 Silbergroschen (S) e. 1819
4 Silbergroschen (S) e. 1806-1809
1/6 Talara (S) e. 1809-1818 oraz 1822-1828, 1835, 1837-40
1/6 Talara=4 Groschen (S) e. 1816-1818
Silbergroschen (B) e. 1821-1840
2/3 Silbergroschen=8 Pfennige (B) e. 1818
1/2 Silbergroschen (B) e. 1821-1840
5 Pfenninge (Miedź) e. 1820
4 Pfenninge (M) e. 1821,1822, 1825-27, 1829-30, 1832, 1834, 1836-1840
3 Pfenninge (M) e. 1821-1833 oraz 1835-1840
2 Pfenninge (M) e. 1821, 1822, 1825-28, 1830, 1832-1833, 1835-40
1 Pfenning (M) e. 1821, 1822, 1825-28, 1832-1833, 1835-40

Emisje w wybranych prowincjach Prus za Fryderyka Wilhelma III:

Brandenburgia

Silbergroschen (B) e. 1806 A (Berlin), 1807 A (ca. 350 000 egz.), 1807 G (Kłodzko), 1808 G
3 Pfennige (B) e. 1806 A
2 Pfennige (Miedź) e. 1810 A, 1814 A, 1816 A
1 Pfennig (M) e. 1806 A

Westfalia

1 Pfennig (M) e. 1806 A

Wschodnie i Zachodnie Prusy

1 Groschen (Miedź) e. 1810, 1811
1/2 Groschen (M) e. 1811
1 Schilling (M) e. 1806
1 Schilling (M) e. 1810 (3 600 000 egz.)

Śląsk

18 Kreuzer (Srebro) e. 1808 Kłodzko, 9448 egz.
9 Kreuzer (B) e. 1808 Kłodzko, 172270 egz.
Kreuzer (B) e. 1806 A, 1808 G
1 Kreuzer (M) e. 1810 A, 54630 egz.
1 Groeschel (B) e. 1806, 1808, 1809 Kłodzko egz. 93 820 egz.
1/2 Kreuzer (M) e. 1806 Berlin

Wielkie Księstwo Poznańskie

3 Groschen (M) e. 1816 Berlin, 1817 Berlin, 1816 Wrocław

Warianty: 1816 Berlin (zamiast GR. HERZ.POSEN-PREUS: oraz cyfra 1 zamiast 3), 1816 Wrocław-3 Warianty, 1817 Berlin-3 Warianty;

1 Groschen (M) e. 1816 Berlin 360 000 egz. 1817 Berlin, 1816 Wrocław

Warianty: 1816 Berlin-6 wariantów także z HREZ: 1816 Wrocław-5 wariantów, 1817 Berlin-2 warianty także z GR:HERZ:

Kilka numizmatów z okresu panowania Fryderyka Wilhelma III z moich zbiorów: Na górze, od lewej: I Pfennig 1801 A, na odwrocie monogram FRW; 3 Kreuzer 18.. z orłem w locie i napisem MON ARGENT (moneta srebrna); 3 Kreuzer 1800 Berlin z orłem w locie w brązowej patynie i skazami na powierzchni awersu; 3 Kreuzer 1805 Berlin; 1/6 talara 1812 Berlin; 1 Pfenn Scheide Munze 1790 Berlin na rewersie monogram FW z błędem (?) interpunkcyjnym pośrodku (jakby co poprawcie mnie); 4 Grosze-1/6 talara1817 Berlin na odwrocie władca w wojskowym rynsztunku; 1/2 Kreuzer Schles Land Munze 1806 Berlin.

Pozdrawiam wszystkich w tym międzyświątecznym czasie!poniedziałek, 15 grudnia 2014

Nowe grosze saksońskie

Ostatnio było o Saksonii zatem tematu ciąg dalszy. O ile pruskie tzw. srebrne grosze są dość popularne, to ich saksońskie odpowiedniki nazywane dla odróżnienia nowymi groszami (Neugroschen). Z jakiego metalu wybijano te monety? Otóż w katalogu Grosser Deutscher Munzkatalog przy nazwie numizmatu widnieje literka B. Wystarczy sięgnąć więc do wykazu skrótów i wszystko jasne: B jak Billon czyli stop miedzi i srebra z zawartością srebra mniejszą niż 50%.   

W monetach bilonowych przeważała miedź, choć dodawano również niekiedy cynę, cynk, a nawet rtęć!
Ten sam przytoczony wyżej katalog podaje informacje o dokładnej zawartości srebra w monetach bilonowych Saksonii. I tak:

1/2 Neugroschen, waga wzorcowa: 1,063 g, próba srebra: 229,17, zawartość srebra: 0,244 g
Neugroschen 1841-1856, waga wzorcowa: 2,126 g, próba srebra: 229,17, zawartość srebra: 0,487 g
Neugroschen 1861-1873, waga wzorcowa: 2,100 g, próba srebra: 230, zawartość srebra: 0,483 g
2 Neugroschen 1841-1856, waga wzorcowa: 3,118 g, próba srebra: 312,5, zawartość srebra: 0,974 g
2 Neugroschen 1863-1873, waga wzorcowa: 3,221 g, próba srebra: 300, zawartość srebra: 0,967 g

Czytelniej będzie po zamianie na procenty. I tak:

1/2 Neugroschen, zawartość srebra: 22,95 %
Neugroschen 1841-1856, zawartość srebra: 22,90%
Neugroschen 1861-1873, zawartość srebra: 23%
2 Neugroschen 1841-1856, zawartość srebra: 31,23%
2 Neugroschen 1863-1873, zawartość srebra: 30,02%

Widać więc wyraźnie, że nowy grosz jest w domyśle srebrnym groszem bardziej z nazwy niż faktycznie kruszcu, z którego został wykonany. A propo procentów, gramów i wag...                       

W średniowieczu pojawia się określenie grzywna jako jednostka masy i jednostka płatnicza.            

W przypadku krajów niemieckich mówić należy o marce. 


 Od lewej górny rząd: 2 Nowe grosze 1856, 2 Nowe grosze 1871, 2 Nowe grosze 1863.
 Od lewej dolny rząd: Nowy grosz 1854, Nowy grosz 1870, Nowy grosz 1865.

Mennice i mincerze:
2 Nowe Grosze 1856 - mennica drezdeńska, mincerz: (F) Gustav Theodor Fischer (1845-60),
2 Nowe Grosze 1871 - mennica drezdeńska, mincerz: (B) Gustav Julius Buschick (1860-87),
2 Nowe Grosze 1863 - j.w.
Nowy grosz 1854 - poz. nr 1
Nowy grosz 1870 - poz. nr 2
Nowy grosz 1865 - poz. nr 2


1/2 Nowego grosza 1843 (G) Johann Georg Grohmann (1833-44)


Uwaga: litery wybite na awersach lub rewersach monet nie są oznaczeniem mennicy lecz mincerza!
Wszystkie monety przedstawione wybijano w mennicy drezdeńskiej, która funkcjonowała w latach 1556-1886.
 
14 maja 1763 roku Saksonia wprowadziła stopę menniczą tzw. konwencyjną. Z 234 g marki srebra (zbliżonej do tzw. grzywny kolońskiej=233,856 g) (Feine Marck) wybijano odtąd:

10 talarów konwencyjnych=20 monet o nominale 2/3 talara=40 monet o nominale 1/3 talara=80 monet o nominale 1/6 talara=160 monet o nominale 1/12 talara (tzw. podwójnych groszy)=320 monet o nominale 1/24 talara (tzw. groszy)=960 monet o nominale 1/48 talara (tzw. półgroszy). 

W roku 1838 Saksonia wprowadziła drezdeńską konwencję monetarną i bito odtąd z marki srebra wg. 14 talarowej stopy:

7 talarów podwójnych=14 talarów związkowych
1 talar związkowy=30 Nowych groszy=300 Pfennige
1 Nowy grosz=10 Pfennige

Na końcu słów kilka o monarsze przedstawionym na awersie monet z 1871 i 1870 roku. 

Johann Wettyn (ur. 1801-zm. 1873)

Johann Wettyn 1870 (źródło: wikipedia.pl w: domena publiczna)

Był synem Maksymiliana Wettyna oraz Karoliny Burbon-Parmeńskiej oraz młodszym bratem Fryderyka Augusta, elektora Saksonii. Jako władca królestwa Saksonii w latach 1854-73, znajdował się pod przemożnym wpływem ministra Beusta przez co wojska Saksonii uczestniczyły w wojnie siedmiotygodniowej. Z pewnością jego zasługą było to, że przyłączył Saksonię do Związku Północnoniemieckiego. Z zamiłowania był pasjonatem literatury (przetłumaczył m.in. Boską Komedię Dantego). Od 1822 roku żonaty z Amelią Augustą Witelsbach z którą miał dziewięcioro dzieci. (za wikipedia.pl)

Pozdrawiam grudniowo
Piotr Dumanowski
środa, 10 grudnia 2014

Saksonia Fryderyk August 1750-1827

Witam wszystkich !

Przyznam, że kolega Tomek trochę mnie pogonił, ale taki doping jest jak najbardziej potrzebny. Dzięki!
Dzisiaj będzie trochę na temat Saksonii.

Współcześnie Saksonia jest krajem związkowym w Niemczech, który graniczy z Bawarią, Turyngią, Saksonią-Anhalt i Brandenburgią. Stolicą tego kraju związkowego jest przepiękne miasto Drezno, które mi osobiście kojarzy się z unią polsko-saską (August II Mocny i August III Sas), barokowym pałacem Zwinger oraz potężnymi zniszczeniami w czasie minionej wojny. W Liceum byłem w Dreźnie, mam naprawdę bardzo dobre wspomnienia i kilka pamiątek, stąd szczerze polecam!

Prezentowana poniżej moneta z mojego skromnego zbioru to talar saksoński Fryderyka Augusta z 1805 roku.


Na awersie napis w otoku: FRID. AUGUST. D.G. DUX. SAX.ELECTOR oraz popiersie w rynsztunku bojowym.
Rewers: 1805 X EINE FEINE MARK S.G.H czyli Samuel Gottlieb Helbig, mincerz mennicy drezdeńskiej w latach 1804-13.

Kim był Fryderyk August?
A właściwie Friedrich August Joseph Maria Anton Johann Nepomuk Aloys Xaver Wettyn? (taka ilość imion była dawniej bardzo często spotykana, ale trzeba przyznać mimo wszystko poraża trochę...
Urodził się 23 grudnia 1750 roku w Dreźnie stolicy Saksonii, a zmarł 5 maja 1827 roku tamże. Był elektorem saskim, jako Fryderyk August III Sprawiedliwy, czyli tym, który wybierał cesarza niemiec, w latach 1763-1806, królem saskim w latach 1806-27 oraz księciem warszawskim od 1807 do 1815 roku. Warte wspomnienia jest to, że w swoim czasie próbował odzyskać dla Wettynów koronę Rzeczypospolitej (August II Mocny, August III Sas). Jednak w tym temacie zabrakło mu konsekwencji i determinacji. W czasie wojny francusko-pruskiej początkowo zajął stronę Prus, po bitwie pod Jeną-Auerstedt przeszedł do obozu Napoleona. 11 grudnia 1806 roku w Poznaniu podpisał traktat pokojowy z Francją i otrzymał tytuł króla Saksonii. Na mocy m.in. układu z Tylży w 1807 roku został monarchą Księstwa Warszawskiego. Jednak nie miał większego wpływu na jego losy, na stałe przebywał bowiem w Dreźnie. Dla nas Polaków istotne jest to, że ochoczo popierał w tamtym czasie odbudowę Królestwa Polskiego. Po bitwie pod Lipskiem trafił do niewoli pruskiej. Na kongresie wiedeńskim stracił tytuł księcia warszawskiego, a Saksonia utraciła połowę terytorium na rzecz Prus. Tron w Saksonii objął po nim jego brat Anton. Spoczywa w katedrze drezdeńskiej.
Fryderyk August I (1823) źródło: wikipedia, domena publiczna

Kolejna moneta również dotyczy Fryderyka Augusta. Warto na nią zwrócić uwagę ponieważ wybito ją w roku 1765 w drugim roku panowania elektora saskiego, który miał wówczas 15 lat. Jako, że nie mógł pełnić samodzielnych rządów, regencję pełnili w tym okresie Maria Antonia Walpurgis - jego matka oraz stryj Franciszek Ksawery. Jego ojciec Fryderyk Krystian Wettyn zmarł na czarną ospę 17 grudnia 1763 roku. Na rewersie nominał: 2/3 talara oraz rok: 1765, XX EINE MARCK F. oraz E.D.C. czyli Ernst Dietrich Croll, mincmistrz drezdeński w latach 1764-78.

Na koniec do kompletu 1/3 talara z roku 1785. XL EINE FEINE MARCK. I.E.C. czyli Johann Ernst Croll, mincmistrz drezdeński w latach 1779-1804.
A jako dodatek mapa państw niemieckich w latach 1806-13 pochodząca z mojego katalogu monet Grosser Deutscher Munzkatalog von 1800 bis heute (Wydanie 28 rok 2013).Pozdrawiam ciepło i serdecznie w grudniowy wieczór
Piotr Dumanowski

niedziela, 30 listopada 2014

Monety Prus Południowych krótki zarys

Dzisiaj chciałbym napisać parę słów na temat Prus Południowych i historii tejże prowincji, by zarysować szerszy kontekst dla tematu numizmatycznego. 

Prusy Południowe były prowincją Królestwa Prus i istniały w latach 1793-1807 tworząc okręg polityczny złożony z części ziem pozyskanych przez Prusy podczas rozbiorów Rzeczypospolitej z II oraz częściowo III rozbioru (I rozbiór-1772, II rozbiór-1793, III rozbiór-1795). Stolicą prowincji był Poznań, w późniejszym czasie Warszawa. Jednak zarząd sprawowano bezpośrednio z Berlina. Organizatorem prowincji był Otto Karl Friedrich von Voss. Całą prowicję podzielono na departamenty, powiaty oraz inspekcje podatkowe. W roku 1807 Prusy Południowe włączono do Księstwa Warszawskiego. 

Wykaz departamentów oraz powiatów w Prusach Południowych w latach 1795-1807:

Departament kaliski

Powiaty(Kreis):częstochowski, kaliski, koniński, odolanowski, ostrzeszowski, piotrkowski, radomszczański, sieradzki, szadkowski, warcki, wieluński.

Departament poznański

Powiaty: babimojski, brzeski, gnieźnieński, kościański, kowalski, krobski, krotoszyński, międzyrzecki, obornicki, powidzki, poznański, pyzdrski, radziejowski, śremski, średzki, wągrowiecki, wschowski.

Departament warszawski

Powiaty: błoński, brzeziński, czerski, gostyniński, łęczycki, orłowski, rawski, sochaczewski, warszawski, zgierski.

Dla Prus Południowych wybito następujące nominały będące w użyciu na terenie całego państwa pruskiego:

1 solid 1796 Wrocław, 1 solid 1796 Królewiec, Półgrosz 1796 Wrocław, 1 solid 1797 Wrocław, 1 solid 1797 Królewiec, Półgrosz 1796 Królewiec, Półgrosz 1797 Wrocław, Półgrosz 1797 Królewiec, 1 grosz 1796 Wrocław, 1 grosz 1796 Królewiec, 1 grosz 1797 Królewiec, 1 grosz 1798 Wrocław, 1 grosz 1797 Wrocław, 1 grosz 1798 Królewiec, trojak 1796 Berlin, trojak 1796 Wrocław, trojak 1796 Królewiec, trojak 1797 Berlin, trojak 1797 Wrocław, trojak 1797 Królewiec. 

Ilość znanych odmian wynosi obecnie ponad 90. Zachęcam do lektury bardzo ciekawego artykułu Tomasza Poniewierki:  http://www.katalogmonet.pl/Newsy-numizmatyczne/O-monetach-Prus-Po%C5%82udniowych-s%C5%82%C3%B3w-kilka

A na koniec monety Prus Południowych z mojego zbioru:

Solid 1797 Królewiec


Półgrosz 1797 ?Półgrosz 1797 Mennica?Półgrosz 1797 Królewiec

1 Grosz 1796 Wrocław
3 Grosze 1797 Wrocław

Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dumanowski